ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 08-8564-6242

ข่าวสาร

ค้นหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก ยืนยันไม่พบเชื้อ

บริษัท นิวแสงไทย อินดัสตรี จำกัด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564