ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 08-8564-6242

บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด 

      ได้เริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป งานราชการ ฯลฯ  

       นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

       ผลิตและจำหน่ายหน่ายบันได บันไดอลูมิเนียม บานเกล็ดอลูมิเนียม รับสั่งทำงานอลูมิเนียม บันไดทรงเอ บันไดพับพาด บันไดพาดตรง บันไดสไลด์ บันไดสไลด์อลูมิเนียม บันได้พาดเลื่อน ผลิตบันไดพับพาดอลูมิเนียม ผลิตบันไดพาดเลื่อน ผลิตบันไดพาดเลื่อนอลูมิเนียม ผลิตบานเกล็ดหน้าต่างมือหมุน ผลิตโครงบานเกล็ดหน้าต่าง